Categories
Travel news

วัดเทียนฮกเก๋ง มรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่

ในย่านไชน่าทาวน์นอกจากจะมีวัดพระเขี้ยวแก้วยังมีวัดจีนที่เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การมาเยือนนั่นก็คือวัดเทียนฮกเก๋ง โดยสร้างขึ้นเพื่อแด่ถวายองค์หม่าโจ่วหรือเจ้าแม่ทับทิม ผู้ซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเล นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามอลังการสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถนนถนนเตลอก เอเยอร์เคยเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ติดกับชายหาดและทะเลมาก่อน บริเวณที่ติดกับชายหาดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนในย่านไชน่าทาวน์ แม้ว่าจะมีการถมทะเลออกไปจากชายฝั่งเดิม วัดเทียนฮกเก็ง ก็ยังคงตั้งอยู่โดดเด่นท่ามกลางความทันสมัยที่เพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลาบนถนนสายเดียวกัน ทั้งร้านอาหาร บาร์ และร้านค้าต่างๆ ดังนั้น วัดเทียนฮกเก๋ง จึงเป็นวัดที่จะทำให้เราได้หวนนึกไปถึงจุดเริ่มต้นของไชน่าทาวน์ได้อย่างดีทีเดียว ท่ามกลางการรายล้อมด้วยความเจริญของย่านไชน่าทาวน์ วัดเก่าแก่แห่งนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นและงดงามมานานแสนนาน ด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามอลังการในสไตล์ศิลปะจีนทางตอนใต้แบบดั้งเดิม ประกอบได้วยลวดลายอันวิจิตรตระการตาหาเทียบได้ยาก ไม่ว่าจะเป็น รูปปั้นมังกร นกฟีนิกส์ และเหล่าทวยเทพ เสาหิน ภาพวาดบนประตูอันงดงาม รวมทั้งเศษกระเบื้องเคลือบหลากสีสันบนสันหลังคา เป็นเทคนิคการประดับตกแต่งของชาวจีนจากมณฑลฟูเจี้ยน